EN TR

BMI

70 yıldır, B.M.I. Yüksek katma değerli metal parçaların ve alt montajların ısıl işlemi için endüstriyel vakum fırınları tasarlar ve üretir. Vakum fırınlarımız havacılık, askeri, tıbbi, takım, saat yapımı veya Ar-Ge merkezleri gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.